Informacja o aktualizacji regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.5, obowiązujące od dnia 21.09.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

W aktualizacji Regulaminu wprowadzona została jedna, ale istotna zmiana. Doprecyzowana została definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych. Kwestia ta szczegółowo została opisana z wykazie zmian do wersji 1.5 Regulaminu.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.5)

Wykaz zmian w wersji 1.5 Regulaminu