Wstępna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe informacje na temat liczby uzyskanych punktów, jak również możliwości skorzystania z procedury odwoławczej, zostaną zawarte w pismach, wysłanych do każdej z grup inicjatywnych.

Lista rankingowa