Aktualizacja regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że od dnia 02.05.2018, w ramach projektu obowiązuje nowa wersja Regulaminu dotacyjnego. Ze względu na zakres wprowadzonych zmian, została ona oznaczona numerem 2.0. Z dokumentem tym, jak również z wykazem zmian wprowadzonych do Regulaminu, można zapoznać się poniżej, lub z wykorzystaniem zakładki „Dokumenty dotacyjne” – tam znajdziecie Państwo również komplet załączników do Regulaminu.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 2.0, obowiązuje od 02.05.2018)

Wykaz zmian w wersji 2.0 Regulaminu

Najważniejsze zmiany, wprowadzone w tej wersji regulaminu to:

  • Doprecyzowanie, że w ramach prowadzonych naborów dotacyjnych, zastosowanie ma definicja Przedsiębiorstwa Społecznego, pochodząca z Wytycznych z dnia 24.10.2016 r.
  • Doprecyzowanie możliwości finansowania w ramach przyznanego wsparcia dotacyjnego i wsparcia pomostowego podatku VAT od ponoszonych wydatków. Podatek ten jest możliwy do sfinansowania dla podmiotów, które nie mają statusu podatnika VAT lub nie mają prawnej możliwości odzyskania tego podatku. Szczegółowo kwestie te zostały opisane w nowym podrozdziale, oznaczonym numerem 2.3. Zmiana ta została wprowadzona ze względu na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości finansowania tego podatku.
  • Zmiana zasad oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach wsparcia na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Do etapu wsparcia szkoleniowo – doradczego zakwalifikowane będzie już nie 8 najlepiej ocenionych formularzy, ale wszystkie formularze, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Równocześnie wprowadzono zmiany usprawniające proces składania i oceny formularzy rekrutacyjnych.