Staże wakacyjne w podmiotach ekonomii społecznej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z możliwości przyjęcia studentów Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na staże wakacyjne.

Studenci mogą wykonywać na przykład prace związane ze sprawami administracyjnymi, biurowymi, księgowymi, prawnymi, informatycznymi, promocyjnymi, bieżącą działalnością statutową (np. z archiwizacją dokumentów, przygotowywaniem i obsługą imprez, eventów i innych działań organizacji), spraw związanych z promocją, administrowaniem stroną www, profilem na FB, projektowaniem ulotek itp.

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do przyjmowania na staże płatne.

Zgłoszenia zapotrzebowania na staże wakacyjne prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com w terminie do 15 czerwca, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Wzór formularza zgłoszeniowego na staże wakacyjne