Zapraszamy na warsztaty „Lider ekonomii społecznej”

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu dwóch dwudniowych warsztatów pn.: „Lider  ekonomii społecznej”. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Warsztaty obejmują 4 dni szkoleniowe (dla tych samych osób) – 2 spotkania warsztatowe po 2 dni .

Warsztaty „Lider ekonomii społecznej” odbędą się w terminach: 01-02.07 oraz 08-09.07.2019 (wszystkie 4 dni stanowią jedno ciągłe szkolenie)

Miejsce spotkań: Hotel *** Restauracja Karczówka, ul. Karczówkowska 64, 25-713 Kielce

  1. Trenerzy:
  • Jacek Gralczyk
  • Jarosław Kuba

 

CEL WARSZTATÓW:

  1. Poznanie roli, jaką pełni lider/ liderka w prowadzeniu działań, które mają na celu rozwój ekonomii społecznej oraz rozwój lokalnej społeczności;
  2. Kompleksowe przekazanie umiejętności w zakresie partycypacji publicznej;
  3. Podnoszenie trwałych kompetencji moderacyjnych osób pracujących ze wspólnotami lokalnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami (znajdują się poniżej) i przesłanie skanu na adres: katarzyna.wierzbicka@sejmik.kielce.pl lub dostarczenie do Biura Projektu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, III piętro, pokój 307).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-40. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Wierzbicka.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane do 24.06.2019 r.

Regulamin projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Lider ekonomii społecznej”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności

Dane instytucji otrzymującej wsparcie