Informacja o terminach prezentacji pomysłów biznesowych

Informujemy, że w dniach 20 lutego (czwartek) oraz 26 lutego (środa) 2020r. w siedzibie Fundacji PEStka, Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro odbędą się prezentacje pomysłów biznesowych, będące nieobligatoryjną częścią naboru pełnego biznesplanów ogłoszonym 10 stycznia 2020r.

Na spotkania zapraszamy podmioty i grupy inicjatywne, które są zainteresowane zaprezentowaniem swoich pomysłów biznesowych przed złożeniem biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru. Spotkanie będzie polegać na przeprowadzeniu krótkiej, trwającej nie więcej niż 20 minut prezentacji pomysłu biznesowego. Prezentacja biznesowa może być prowadzona w dowolnej formie, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych zapewnianych przez Organizatora. Po zakończeniu prezentacji, doradcy biznesowi OWES będą mogli zadawać pytania i dyskutować z osobami prowadzącymi prezentację na temat przedstawionego pomysłu biznesowego.

Efektem panelu będzie wyrażenie przez każdego z ekspertów opinii na temat zaprezentowanego pomysłu biznesowego. Opinia ta będzie miała charakter ustny, i nie będzie miała wpływu na proces oceny merytorycznej Biznesplanu, który złoży Wnioskodawca w ramach naboru pełnego. Może jednak pomóc Państwu w przygotowaniu spójnego i przemyślanego pomysłu biznesowego, który zostanie następnie opisany w biznesplanie.

Każdy Wnioskodawca może wziąć udział w jednej prezentacji przed panelem ekspertów w ramach ogłoszonego naboru.

Chęć uczestnictwa w prezentacji pomysłów biznesowych należy zgłaszać na adres mailowy k.kowal@sir.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 41 361 04 92 wew. 20, rezerwując jeden z dostępnych terminów prezentacji. Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Kowal, z którą można ustalać wszystkie kwestie organizacyjne.

Osoby zainteresowane prezentacją pomysłu biznesowego, zapraszamy do jak najwcześniejszego zgłoszenia, w celu rezerwacji jednego z dostępnych terminów. Późniejsze zgłoszenie, będzie oznaczało brak możliwości wyboru preferencji godzinowych.