Zmiana zasad składania biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego

Przypominamy, że do poniedziałku 16 marca do godziny 16:00 prowadzony jest nabór biznesplanów w ramach pierwszego z naborów dotacyjnych. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowaliśmy o zmianie zasad składania biznesplanów.

Dokumenty te można składać w następujący sposób:
1) Osobiście w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, ul. Warszawska 27/1. Dokumenty muszą być złożone najpóźniej w poniedziałek do godziny 16:00.
2) Pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres podany w pkt 1. W tym przypadku będziemy traktować biznesplan jako złożony w terminie, jeśli zostanie nadany dnia 16 marca (może wpłynąć do nas już po tej dacie).
3) Pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji proszę przesłać skan podpisanego biznesplanu wraz z załącznikami na adres sir@kooowes.pl. Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie pdf lub jpg. Biznesplan zostanie oceniony jako złożony w terminie, jeśli wpłynie w wersji elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 16:00.

W ten sposób chcemy ułatwić Państwu składanie dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, zachęcamy, aby po ich wysłaniu skontaktować się z nami telefonicznie (pod numerem 41 361 04 92) i potwierdzić, czy dokumenty dotarły i czy pliki otwierają się poprawnie.

W przypadku dokumentów składanych osobiście lub pocztą, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy. W przypadku dokumentów składanych pocztą elektroniczną, zachęcamy do zachowania oryginału biznesplanu (ale nie trzeba go do nas przesyłać).