Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Podmioty zainteresowane ta forma doradztwa proszone są o zgłaszanie zapotrzebowania do kluczowych doradców ogólnych w zależności od adresu siedziby organizacji:

Kluczowi doradcy ogólni – osoby do kontaktu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (organizacje z terenu: m.Kielce, powiat kielecki)

Dariusz Kurcman, Kamil Żuława

tel. 798 844 966

d.kurcman@sir.com.pl

Fundacja PEStka (organizacje z terenu: m.Kielce, powiaty: skarżyski, konecki):

Anna Chrabąszcz

Tel. 730 398 077

a.chrabaszcz@koowes.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”(organizacje z terenu: powiaty: ostrowiecki, starachowicki):

Marcin Marzec

tel. 603-170-922

m.marzec@koowes.pl

Proponujemy, aby zgłaszając zapotrzebowanie na tą usługę, przygotowali Państwo i przekazali doradcy poniższe informacje – są one ważne, aby właściwie dobrać formę wsparcia.

  1. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego
  2. Ile osób zatrudnia na umowy o pracę / cywilno-prawne.
  3. Preferowana forma kontaktu (Skype, Messenger, inna) i proponowany termin
  4. Dane osoby do kontaktu

Przypominamy iż zespół KOOWES pracuje w formie zdalnej, dlatego prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach 8-16.