Wspieramy ekonomię społeczną

Prosimy o zapoznanie się z listą Podmiotów Ekonomii Społecznej oferujących produkty i usługi związane z walką i łagodzeniem skutków COVID-19.

Wykaz PES świadczących usługi