Ogłaszamy kolejne nabory dotacyjne

Rozpoczynamy dwa kolejne nabory dotacyjne w ramach projektu. Tym razem oba nabory prowadzone są w trybie pełnym. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak typów Wnioskodawców, uprawnionych do składania Biznes Planów.

W ramach naboru nr 4/2020, Biznes Plan może złożyć wyłącznie istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmiot Ekonomii Społecznej zainteresowany uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze Biznes Planu nie może złożyć Grupa inicjatywna. Termin na składanie dokumentów – od 8 do 22 lutego 2021.

W naborze nr 5/2020 sytuacja jest odwrotna – Biznes Plan może złożyć wyłącznie Grupa inicjatywna, zainteresowana rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze dokumentów nie mogą składać istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Termin składania Biznes Planów – od 1 do 15 marca 2021.

Wprowadziliśmy rozwiązanie polegające na tym, że w ramach ogłoszonych naborów Grupy inicjatywne nie będą bezpośrednio rywalizować z istniejącymi podmiotami. Doświadczenia z roku 2020 pokazują, że istniejącym podmiotom łatwiej jest przygotować Biznes Plan. Z tego względu zdecydowaliśmy się na rozdzielenie tych naborów, dzięki czemu możemy dać Grupom inicjatywnym więcej czasu na przygotowanie Biznes Planu. Dodatkowo, w przypadku naboru numer 5 nie będzie stosowane kryterium premiujące za montaż finansowy (który dla Grup inicjatywnych jest trudny do realizacji).

W ramach każdego z naborów, zaplanowano sfinansowanie co najmniej 15 nowych miejsc pracy. Istnieje natomiast możliwość zwiększenia środków zaplanowanych na te nabory – wszystko zależy od jakości złożonych Biznes Planów.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„. Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 4/2020 – nabór dla Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej (termin naboru od 8 do 22 lutego 2021)

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 5/2020 – nabór dla Grup inicjatywnych (termin naboru od 1 do 15 marca 2021)