Zapraszamy na szkolenie!

Tytuł szkolenia: PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R. W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ ROZLICZENIE CIT ZA 2020 R.

 

Data: 20.03.2021, godz. 13.00 – 19.00

 

Spotkanie na platformie ZOOM:  https://us02web.zoom.us/j/85645170408?pwd=eWYyeTUyKzEvUFd5TVVleUFHZ2Jzdz09

 

Zapisy do 19.03 pod nr telefonu: 513 840 622

 

W ramach szkolenia przedstawiona zostanie niezbędna wiedza, ułatwiająca przygotowanie sprawozdania finansowego w 2020 w podmiotach ekonomii społecznej oraz CIT.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.

 

Program szkolenia:

 

 1. Rachunkowość organizacji pozarządowych.

 

 • Aspekty prawne prowadzenia stowarzyszenia jako wprowadzenie do rachunkowości i opodatkowania.
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w ujęciu księgowym.
 • Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia sprawozdania finansowego za 2020 r..
 • Prowadzenie rachunkowości w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Specyfika ewidencjonowania 1%, darowizn i dotacji.

 

 1. Sprawozdanie finansowe w Stowarzyszeniu.
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości oraz na podstawie załącznika nr 1.
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
 • Sporządzenie bilansu – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych..
 1. Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.
 • Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, sp. z o.o. non profit , spółdzielni socjalnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej.
 • Praktyczne wypełnienie nowych druków CIT.
 • Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.

 

Wykładowca:

 

Justyna Janota

 

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”, w 2017 studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu” oraz w 2019 studia podyplomowe „Doradca biznesowy”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem Fundacji, Spółdzielni Socjalnej oraz Sp. z o.o., posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.