Wyniki oceny biznesplanów – nabór 4/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 4/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 10 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 9 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Realizator projektu podjął decyzję o zwiększeniu alokacji zaplanowanej na ten nabór, co pozwoliło na skierowanie do dofinansowania 4 najlepiej ocenionych biznesplanów. Biznesplany, które znalazły się na miejscach od 5 do 9 listy rankingowej, zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej.

Autorom biznesplanów, które znalazły się na miejscach od 5 do 10 listy rankingowej i które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 4/2020