Zapraszamy na szkolenia

finanse
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności w tym sektorze na szkolenia w zakresie stosowania praktycznych narzędzi planowania i monitorowania finansów , które odbędą się 29.06.2021 r. i 30.06.2021 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach.