Wyniki oceny Biznes Planów – nabór nr 6

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 6/2021.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 5 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. Ponieważ nabór prowadzony był w trybie uproszczonym, ocena składała się z oceny Biznes Planu oraz oceny prezentacji pomysłu biznesowego przed komisją. Z 5 ocenianych Biznes Planów, 4 zostały ocenione pozytywnie, z czego 3 najwyżej ocenione – rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa Biznes Planów – nabór 6/2021