Debaty o wolontariacie

b
Debata o wolontariacie – pod takim hasłem odbyły się dwa pierwsze spotkania w Starachowicach, których organizatorem było Centrum Usług Społecznych, na czele z dyrektor Wiolettą Grosicką i Anetą Gołębską.
Dyskusję otworzył z-ca Prezydenta ds. Społecznych Marcin Gołębiowski.
– Cieszymy się, za jako Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, które z powodzeniem prowadzi Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św., mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji wolontariatu – powiedział prezes Jarosław Kuba.
Animator KOOWES Magdalena Wójtowicz zaprezentowała aplikacje, które pomagają i ułatwiają organizację pracy wolontariatu długoterminowego.
Nasi partnerzy z KOOWES, tj. Anna Górak i Jacek Góralczyk opowiedzieli jak wolontariat wspiera usługi społeczne i jakie wyzwania stoją przed wolontariuszami.