Warsztaty dla OPSów w Skarżysku-Kamiennej

Warsztaty-8028

 

Dnia 12.05.2022 w Skarżysku-Kamiennej o godzinie 10.00 rozpoczął się warsztat dotyczący tematu: Centra Usług Społecznych – obszary i kierunki zmian.

Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu skarżyskiego. W warsztacie udział wzięli przedstawiciele wszystkich 5ciu OPSów z powiatu skarżyskiego, CIS Skarżysko oraz PCPR Skarżysko.

W czasie warsztatu poruszono między innymi temat kierunków deinstytucjonalizacji. Dyskutowano czy „nas” dotkną zmiany w zakresie usług społecznych i co ma do tego ekonomia społeczna? Omówiono główne obszary wyzwań lokalnych systemów usług społecznych. Całość poparto doświadczeniami prowadzącego spotkanie – Jacka Gralczyka, który współpracuje z jedynymi w województwie świętokrzyskim działającymi CUSami w Górnie i Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele KOOWES z tej części województwa: Anna Chrabąszcz – doradca kluczowy, Grzegorz Łapaj – animator lokalny oraz Konrad Wikarjusz – doradca biznesowy.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów w powiecie skarżyskim. Kolejne skierowane będzie do przedstawicieli lokalnych NGOsów. Będziemy informować o terminie tego spotkania.