Szkolenie z marki miejsca

10
26 maja odbyło się szkolenie „Marka miejsca jako możliwość rozwoju ekonomii społecznej w obszarze ekomuzeów” w ramach działania KOOWES.
Cieszymy się, że dołączyły do nas nowe osoby z obszaru LGD „Krzemienny Krąg”, które chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie 😊
🗣 Kreowanie marki miejsca jest długookresowym procesem, uwarunkowanym wieloma czynnikami. Stworzenie strategii marki i trafne określenie celów związanych z jej realizacją nie gwarantują jeszcze sukcesu w wymiarze marketingowym. O powodzeniu strategii w dużej mierze decyduje poparcie i zaangażowanie ze strony osób i podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrożenie.
Nasze kolejne spotkanie pokazało jednak ogromne chęci i satysfakcję w promowaniu lokalnych marek.
Jesteśmy Wam wdzięczni 🤗