Wyniki naboru na mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Nowiny. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista rankingowa – mikrogranty Gmina Nowiny