Kategoria: Bez kategorii

Odwołana wizyta studyjna!

unnamed
‼️INFORMACJA ‼️
Z przyczyn nasilającej się liczby zachorowań na Covid-19 z przykrością informujemy, że wizyta studyjna w dniach 24-26.11.2021 r. została odwołana.

Zaproszenie na wizytę studyjną KOOWES

Wizyta-Studyjna-450x300

Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (dotyczy powiatów: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, kielecki i miasto Kielce).

Wyjazd w dniach 24-26 listopada 2021 r. do Jarosławia (woj. podkarpackie). Udział całkowicie finansowany w ramach projektu.

Do udziału w wizycie zapraszamy:

  • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem (dot. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółek non-profit);
  • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej (tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy/Miejskie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego).

Szczegóły w załączonym poniżej programie:

program Jarosław 2

Formularz zgłoszeniowy Jarosław 2

Kolejny projekt Krzemiennego Kręgu!

CE-RESPONSIBLE_RGB
Innowacje społeczne to temat wciąż dla nas żywy i ważny. To nowe możliwości działań społecznych, mających na celu polepszenie jakości życia osób i społeczności lokalnych 👫
Miło nam poinformować, że jako Krzemienny Krąg wygraliśmy konkurs na jeden z najlepszych projektów na innowacje społeczne w zakresie budowania Centrum Społecznościowego przy wsparciu dojrzałych i działających z sukcesem firm komercyjnych 🤩
Dziękujemy Organizatorom konkursu, tj. Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu za nowe szanse i możliwości rozwoju 🤗
Działania realizowane w ramach projektu pn. „Sustainable model to support social entrepreneurship” współfinansowanego z programu Interreg Central Europe.

Inicjowanie wolontariatu w Starachowicach

1
Za nami dwudniowe warsztaty animacyjne KOOWES, które poprowadził Jacek Graczyk.
Grupa inicjatywna ze Starachowic podjęła się ważnego zadania – rozwinąć w swoim mieście wolontariat🤝
O doświadczeniach w prowadzeniu Centrum Wolontariatu opowiedzieli z ramienia Krzemiennego Kręgu Jarosław Kuba i Magdalena Wójtowicz.

Korpus Solidarności – szkolne kluby wolontariusza

1
Grono pedagogiczne odgrywa dużą rolę w kształtowaniu młodego pokolenia wolontariuszy. Projekt Korpus Solidarności jest doskonała okazją, by poznać potrzeby Szkolnych Kół Wolontariatu i wspólnie pochylić się nad ich przyszłością. Dlatego Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, które jest liderem Centrum Wolontariatu w Ostrowcu św. zorganizowało 7 października 2021r. kolejne spotkanie dla dyrekcji i nauczycieli szkół średnich.

Forum ostrowieckich NGO

p1
W dniu 6 października przedstawiciele „Krzemiennego Kręgu” wzięli udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego z organizacjami pozarządowymi.
Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” złożył na ręce prezydenta wniosek o możliwość zabezpieczenia pewnych środków finansowych w przyszłym budżecie miasta na tzw. mikrogranty dla lokalnych NGO. Jednocześnie zapewnił, że jako stowarzyszenie zabezpieczy połowę przewidzianej kwoty w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, co ma ne celu rozwój i zwiększenie możliwości działania NGO w naszym regionie.

Zaproszenie na wizytę studyjną

wizyta

Wizyty studyjne w ramach funkcjonowania KOOWES są doskonałą okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w innych instytucjach/ organizacjach pozarządowych na terenie naszego kraju.

Tym razem Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli NGO oraz JST do wyjazdu w miejsca specjalizujące się w pomocy i opiece społecznej.

Wyjazd odbędzie się do Olsztyna/ Elbląga/ Gdańska w dniach 20-22.10.2021 r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie  zostanie obciążona kosztami.

 Formularz zgłoszeniowy (najpóźniej do 11 października br.) prosimy przesłać elektronicznie na adres: specjalista.pes@op.pl

O wynikach rekrutacji poinformujemy zainteresowanych do  15 października 2021 r. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy Olsztyn

Program Olsztyn

I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

1

Centra usług społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM – ZA CZY PRZECIW?

Miniatura na www

Na trudne pytania dotyczące ekonomii społecznej oraz jej roli w życiu społeczności lokalnej, polityce społecznej i gospodarce jednostek samorządu terytorialnego odpowiadali przedstawiciele samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej z powiatu skarżyskiego i starachowickiego podczas spotkania, które odbyło się 19 sierpnia br. w Mostkach – miejscowości, która symbolicznie i terytorialnie łączy oba powiaty.