Kategoria: Bez kategorii

Dofinansowanie z FIO

ręce
Miło nam poinformować, iż wniosek o pięknej nazwie „Korzenie i skrzydła”, złożony przez Krzemienny Krąg, zostanie dofinansowany kwotą 60 220,00 zł 🥳
Projekt zostanie zrealizowany w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert.
Dziękujemy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za docenienie naszych starań na rzecz inicjatyw lokalnych i proekologicznych 😁
Działania projektowe zakładają również połączenie wolontariatu młodzieżowego i senioralnego, jako przeciwdziałanie współczesnym problemom społecznym.

Koordynatorzy i organizacje Korpusu Solidarności

5

W KOOWES wiemy, jak ważne jest wspieranie wolontariatu, na którym często opiera się działalność organizacji pozarządowych.

Działania Korpusu Solidarności, w ramach którego Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” prowadzi projekt pn. „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu-edycja 2021-2023”, są zróżnicowane i skierowane do różnych grup odbiorców.

Zapraszamy na szkolenia

finanse
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności w tym sektorze na szkolenia w zakresie stosowania praktycznych narzędzi planowania i monitorowania finansów , które odbędą się 29.06.2021 r. i 30.06.2021 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach.

Zaproszenie na szkolenie ” EKONOMIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

unnamed
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności w tym sektorze na szkolenie ” EKONOMIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”, które odbędzie się 28.06.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 15.00 w Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A.
Szczegóły na załączonym plakacie.

Zapraszamy na spotkanie – 25 maja, Górno

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej z terenu gminy Górno zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 maja o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Będziemy rozmawiać na temat zmian, jakie zostaną wprowadzone na terenie gminy Górno w związku z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Więcej informacji w zaproszeniu poniżej.

Zaproszenie na spotkanie 25.05.2021

Plakat - spotkania z NGO świętokrzyskie 01

ZAPRASZAMY obywatelki i obywateli ­w tym przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządowców – wszystkich zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa świętokrzyskiego.

Termin: 27.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod adresem:
iwona.chrzanowska@sejmik.kielce.pl do dnia 26 maja 2021 roku.

Link dostępu do wydarzenia na ZOOM prześlemy Państwu drogą mailową przed spotkaniem.

Szczegółowy program spotkania w załączniku Program spotkania z NGO 2021.05.27 (świetokrzyskie)

Pierwsze spotkanie wolontariuszy Korpusu Solidarności

1

Nie od dziś wiadomo, że „w młodzieży siła”. Ich entuzjazm i radość działania muszą być sprawniej wykorzystywane. Wie o tym doskonale Jarosław Kuba – prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, który od lat aktywizuje społeczności lokalne do podejmowania ciekawych inicjatyw.

„Rozpoczynamy trzyletni  projekt  Korpus Solidarności , który otwiera przed ostrowiecką młodzieżą nową, ciekawą ścieżkę – wolontariat. Chcemy odświeżyć tą wspaniałą ideę, by tak jak kiedyś Ostrowiec tętnił śmiechem młodych ludzi, którym chciało się chcieć, dla których nie było rzeczy niemożliwych”.

Ankieta potrzeb szkoleniowych

ankieta-wypelnij-ankiete
Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej do wypełnienia ankiety.
 
 
Informacje, które spłyną po wypełnieniu ankiety pozwolą na zaplanowanie na 2021 rok oferty szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i preferencji odnośnie formy szkolenia.
 
Wypełnioną ankietę (wersja edytowalna lub skan) należy przekazać w terminie do dnia 21 maja 2021r. na adresy e-mail: renata.jonczyk@sejmik.kielce.pl, anna.marwicka@sejmik.kielce.pl lub katarzyna.wierzbicka@sejmik.kielce.pl
Dziękujemy za współpracę!

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 4/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 4/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 10 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 9 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym. Realizator projektu podjął decyzję o zwiększeniu alokacji zaplanowanej na ten nabór, co pozwoliło na skierowanie do dofinansowania 4 najlepiej ocenionych biznesplanów. Biznesplany, które znalazły się na miejscach od 5 do 9 listy rankingowej, zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej.

Autorom biznesplanów, które znalazły się na miejscach od 5 do 10 listy rankingowej i które nie zostały rekomendowane do dofinansowania, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 4/2020