Kategoria: Bez kategorii

Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Ośrodek pracuje w trybie zdalnym

ważne

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo wszystkich, podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tryb pracy zdalnej od 16.03.2020 r. do odwołania.

Oznacza to, że:
– doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną lub mailową,
– odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia.

Kontakt za pośrednictwem poczty i numerów kontaktowych podanych w zakładce kontakt.

 

Zaproszenie na konferencję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego na konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”, która odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala konferencyjna „Okrąglak”). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.swietokrzyskie.pro/organizacje-pozarzadowe-partnerem-samorzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/?fbclid=IwAR2gqQlOhfAYtZ2_DdpR5paCDMUgfaQoPY6K4yaXegMmVBWySU8eJkrMiBI

Konferencja

1

W dniu 12.12.2019r. w Ostrowieckim Browarze Kultury została zorganizowana konferencja pn. „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – partner samorządów na rzecz współpracy w obszarze aktywnej polityki społecznej i rynku pracy”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Ostrowiec Św.
Adresatami były jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania stojące przed KOOWESem na nadchodzące lata kolejnej edycji projektu. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wyzwań stojących przed ekonomią społeczną. Był to również dobry moment na zaprezentowanie dotychczasowych dobrych praktyk w ramach działalności KOOWES. W panelu wykładowym natomiast poruszone zostały zagadnienia dotyczące terytorium społecznie odpowiedzialnego oraz rola i wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych.

 

Prelegenci:

  • Kamil Bobek – zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny pracy i Polityki Społecznej
  • Anna Górak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. świętokrzyskiego przy Urzędzie Marszałkowskim
  • Rafał Krenz – Uniwersytet Warszawski
  • Dariusz Kurcman – koordynator projektu KOOWES
  • Anna Mikołajczyk – prezes fundacji „PESTka”
  • Krzysztof Polewski – mentor Centrum Aktywności Lokalnej
  • Jarosław Kuba – Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”

 

 

Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!

2

Miło nam poinformować, iż podczas ostatniej Gali Lider Ekonomii Społecznej aż 3 laureatów współpracujących z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej 4 nominowanych, zostało zwycięzcami!

Wyrazy uznania dla Szkoły Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zwyciężyła w kategorii Biznes Prospołeczny. Wyróżnienia trafiły do Banku Spółdzielczego w Sędziszowie oraz firmy FORMASTER S.A.

Z kolei w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej zaszczytnym tytułem Lidera Ekonomii Społecznej oraz statuetką uhonorowana została Fundacja „Anielskie Skrzydła” z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyróżnienia otrzymały Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” i Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki”.

Kapituła postanowiła po raz pierwszy przyznać również Nagrodę Specjalną za specjalny wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Uhonorowana została nią Gmina Starachowice, która od początku współpracuje z KOOWES, tworząc min. Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali gospodarze uroczystości – wicemarszałek Renata Janik oraz Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięli także udział m.in. senator Krzysztof Słoń oraz poseł Czesław Siekierski.

Galę uświetnili znakomitymi występami wokalnymi m.in. stypendysta „Fundacji Nasze Zdrowie”, aktor Teatru Daję Słowo Wojciech Makowski i działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zespół Grześki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.

Konkurs – Lider Ekonomii Społecznej

Plakat LIDER 2019

Szanowni Państwo.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”.

Konkurs skierowany jest do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. instytucji biznesu,
  3. podmiotów ekonomii społecznej

z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie ora propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

 

Kategoria I. Samorząd prospołeczny.

Kategoria II. Biznes prospołeczny.

Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej

 

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) – Sekretariat (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).

Nabór wniosków upływa z dniem 10 października 2019 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali Lider Ekonomii Społecznej w dniu 22.11.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , telefon 41 342 11 40, 41 342 11 80.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

 

W załączeniu Regulamin Konkursu i aplikacja zgłoszeniowa.

aplikacja lider Es 2019

regulamin Lider ES 2019 (002)

Informacja o projekcie

 

Zapraszamy na warsztaty „Lider ekonomii społecznej”

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu dwóch dwudniowych warsztatów pn.: „Lider  ekonomii społecznej”. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Nabór uzupełniający na pomysły biznesowe

Informujemy, że ogłoszony został uzupełniający nabór dotacyjny na finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne.Nabór ten ma charakter testowy, i w związku z tym prowadzony jest na innych zasadach niż poprzednie nabory. Tym razem podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu wsparcia dotacyjnego oferowanego w ramach naszego projektu nie będą składać biznesplanów. Dofinansowania przyznawane będą wyłącznie na podstawie oceny prezentacji pomysłów biznesowych.Podmioty ekonomii społecznej oraz Przedsiębiorstwa Społeczne, zainteresowane wzięciem udziału w tym naborze, proszone są o zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną na adres: k.kowal@sir.com.pl. W zgłoszeniu proszę podać nazwę podmiotu, dane osoby do kontaktu i numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi na to zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonym naborem, ustali dokładną godzinę prezentacji pomysłu biznesowego.