Kategoria: Bez kategorii

Zapraszamy na szkolenie w ramach KOOWES – kwiecień

Fundacja „PEStka” i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30.04.2019 r. w Kielcach, w godz. 9:00-16:00.
Rejestracja i szczegółowe informacje: https://110966-31.evenea.pl/

Serdecznie zapraszamy,

Kwiecień 19

I Turniej z Wiedzy o Przedsiębiorczości

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć” – Napoleon Hill

Przekonali się wczoraj o tym uczniowie, którzy w dniu wczorajszym wzięli udział w I Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości, który odbył się w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

Uczniowie 10 szkół z terenu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” mieli wczoraj niełatwe zadanie. Musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, ale również musieli pokazać swój spryt i szybkość w podejmowaniu decyzji. Na ich twarzach widać było skupienie i determinację. To najlepsze cechy przyszłych przedsiębiorców!

Sami uczniowie podkreślali często, że przygotowując się do konkursu i ucząc się teorii myślą już o swojej przyszłości, w której widzą się w roli przedsiębiorcy. Myślę więc, że ten mały sukces już na tym etapie osiągnęliśmy jako pomysłodawcy projektu, promującego

Nie samą wiedzą żyje jednak człowiek. Ostatnia konkurencja pn. „Wieża sukcesu „ przyniosła najwięcej emocji. Każda z drużyna dostała po 100 kartek papieru i tylko przy jego użyciu musiała zbudować jak najwyższą wieżę. W tej konkurencji wygrała drużyna z Ćmielowa, której papierowa wieża wyniosła 231,5 cm.

Emocje udzieliły się też nauczycielom/ opiekunom, którzy dzielnie wspierali swoich podopiecznych.

Komisja również dzielnie motywowała uczniów, mając na uwadze jak najlepszy i najbardziej sprawiedliwy przebieg konkursu. A oto lista drużyn, które wylosowały biznesplany i tym samym przeszły do następnego etapu:

I miejsce

Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Siennie

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego z Ćmielowa

III miejsce ex aequo   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach (gm. Solec nad Wisłą)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.G. Bema w Lipsku

VI miejsce ex aequo  

Zespół Szkół w Rzeczniowie im. Ks. Prof. Józefa Pastuszki

Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozpalamy ekonomię społeczną!

Podkarpacie przywitało nas chłodną pogodną ale zróżnicowany i dynamiczny plan wizyty studyjnej pozwolił na rozgrzanie naszej pozytywnej energii! Uczestnicy stwierdzili zgodnie: „Zapał do pracy już mamy”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu wspiera działania na rzecz wyrównywania szans osób dotkniętych niepełnosprawnością. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z rehabilitacji zawodowej i społecznej podejmując pracę w Zakładzie Aktywności zawodowej w Jarosławiu i Oleszycach. Zatrudnione ok. 220 osoby wykonują usługi z zakresu gastronomii, cateringu, ogrodnictwa, wykonywania mebli, profesjonalnego niszczenia dokumentów czy znanych w całej Polsce ekologicznych podpałek do pieca K-LUMET. Odwiedziliśmy również 4 placówki gastronomiczne: Kuchnia za Parkiem, Lunch Bar Europejskie klimaty, Ciastkarnia Manufaktura Smaku oraz kawiarenkę Galeria Przedmiotu.

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, miesz­kalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej to misja PSONI Koło w Jarosławiu. Dzielimy się nią z wami Drodzy Czytelnicy!

 

Informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu 28 września, zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonych naborów. W każdym z naborów złożonych zostało po 6 biznesplanów.

W przypadku naboru numer 3/S1/BP/2018 na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, 5 biznesplanów zostało ocenionych poprawnie pod względem formalnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 biznesplan został skierowany do uzupełnienia z przyczyn formalnych.

W przypadku naboru numer 2/S2/BP/2018 na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne, ocena formalna zostanie przeprowadzona na początku października.

O planowanym terminie publikacji list rankingowych, będziemy Państwa informować. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów będzie prowadzona co najmniej do 15 października.

Zaproszenie na 4 wizytę studyjną!

BAKS Business School-3

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2018r. w Jarosławiu.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe, ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 października 2018 r. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: specjalista.pes@op.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Wójtowicz pod nr tel. 692095797.
Program wizyty Jarosław

Formularz-zgłoszeniowy-Jarosław

Startują ostatnie nabory dotacyjne w KOOWES

Informujemy, że opublikowane zostały dwa nabory dotacyjne, które będą prowadzone w Kielecko – Ostrowieckim OWES. Są to ostatnie nabory dotacyjne, jakie będą prowadzone w ramach projektu.

W ramach naboru numer 3/S1/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Do składania biznesplanów w ramach tego naboru uprawnione są wyłącznie grupy inicjatywne, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie (lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych).

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W ramach tego naboru, nie będą przyjmowane biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem zupełnie nowego podmiotu – na dzień złożenia biznesplanu podmiot musi już figurować w KRS.

W ramach obu naborów, biznesplany przyjmowane będą w okresie od 17 do 28 września 2018 do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów biznesplanów, można znaleźć w ogłoszeniach o naborze oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„. Zachęcamy również do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać więcej informacji na temat prowadzonych naborów biznesplanów.