Kategoria: Bez kategorii

Goście z Podlasia

b

W dniu 28 sierpnia w Ostrowcu Św. przebywali, w ramach dobrych praktyk z obszaru pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, goście z Podlasia – Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie”. Gospodarze, czyli Krzemienny Krąg i MOPS w Ostrowcu prezentowali działania z projektów tj, Lokator, Organizacja Społeczności Lokalnej i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Spotkanie animacyjne

1

KOOWES w akcji, czyli spotkanie animacyjne w Krzemiennym Kręgu z Ostrowieckim Stowarzyszeniem „Pozytywnie zakręceni”.

Plany na rozwój i dalsze działania.

1 2 3 4 5 6 7

Nowy numer biuletynu „ESencja” poleca się do czytania

nowy

A w nim:

* podsumowanie 3-letniej edycji Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

* ostrowiecka Szkoła Zarządzania Liderem Ekonomii Społecznej 2019;

* integracja społeczna i zawodowa;

* Fundacja „Przystań w Naturze” i działalność przedszkola leśnego „Dziupla”;

* katalog dobrych praktyk w kujawsko-pomorskim;

* o procesie animacji w projekcie „Aktywna integracja =lepsza przyszłość”.

Zachęcamy do czytania: Biuletyn 5

 

Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Ośrodek pracuje w trybie zdalnym

ważne

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo wszystkich, podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tryb pracy zdalnej od 16.03.2020 r. do odwołania.

Oznacza to, że:
– doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną lub mailową,
– odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia.

Kontakt za pośrednictwem poczty i numerów kontaktowych podanych w zakładce kontakt.

 

Zaproszenie na konferencję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego na konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”, która odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala konferencyjna „Okrąglak”). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.swietokrzyskie.pro/organizacje-pozarzadowe-partnerem-samorzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/?fbclid=IwAR2gqQlOhfAYtZ2_DdpR5paCDMUgfaQoPY6K4yaXegMmVBWySU8eJkrMiBI

Konferencja

1

W dniu 12.12.2019r. w Ostrowieckim Browarze Kultury została zorganizowana konferencja pn. „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – partner samorządów na rzecz współpracy w obszarze aktywnej polityki społecznej i rynku pracy”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Ostrowiec Św.
Adresatami były jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania stojące przed KOOWESem na nadchodzące lata kolejnej edycji projektu. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wyzwań stojących przed ekonomią społeczną. Był to również dobry moment na zaprezentowanie dotychczasowych dobrych praktyk w ramach działalności KOOWES. W panelu wykładowym natomiast poruszone zostały zagadnienia dotyczące terytorium społecznie odpowiedzialnego oraz rola i wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych.

 

Prelegenci:

  • Kamil Bobek – zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny pracy i Polityki Społecznej
  • Anna Górak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. świętokrzyskiego przy Urzędzie Marszałkowskim
  • Rafał Krenz – Uniwersytet Warszawski
  • Dariusz Kurcman – koordynator projektu KOOWES
  • Anna Mikołajczyk – prezes fundacji „PESTka”
  • Krzysztof Polewski – mentor Centrum Aktywności Lokalnej
  • Jarosław Kuba – Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”

 

 

Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!

2

Miło nam poinformować, iż podczas ostatniej Gali Lider Ekonomii Społecznej aż 3 laureatów współpracujących z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej 4 nominowanych, zostało zwycięzcami!

Wyrazy uznania dla Szkoły Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zwyciężyła w kategorii Biznes Prospołeczny. Wyróżnienia trafiły do Banku Spółdzielczego w Sędziszowie oraz firmy FORMASTER S.A.

Z kolei w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej zaszczytnym tytułem Lidera Ekonomii Społecznej oraz statuetką uhonorowana została Fundacja „Anielskie Skrzydła” z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyróżnienia otrzymały Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” i Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki”.

Kapituła postanowiła po raz pierwszy przyznać również Nagrodę Specjalną za specjalny wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Uhonorowana została nią Gmina Starachowice, która od początku współpracuje z KOOWES, tworząc min. Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali gospodarze uroczystości – wicemarszałek Renata Janik oraz Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięli także udział m.in. senator Krzysztof Słoń oraz poseł Czesław Siekierski.

Galę uświetnili znakomitymi występami wokalnymi m.in. stypendysta „Fundacji Nasze Zdrowie”, aktor Teatru Daję Słowo Wojciech Makowski i działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zespół Grześki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.