Dotacje OWES

W tej zakładce, publikowane będą najważniejsze informacje o dotacjach na rozwój przedsiębiorczości społecznej, jakie będą wypłacane przez Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przede wszystkim, zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat dotacji, jakie będą wypłacane w ramach projektu. Proponujemy również sprawdzić, czy możecie Państwo ubiegać się o dotację w ramach naszego projektu.

Ponieważ w ramach projektu, finansowane będą wyłącznie miejsca pracy powstałe w Przedsiębiorstwach społecznych, proponujemy zapoznać się z definicją Przedsiębiorstwa społecznego.

Wszystkie dokumenty związane z procesem dotacyjnym, możecie Państwo znaleźć w zakładce „Dokumenty dotacyjne”.