Dokumenty dotacyjne

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy – wersja 1.0 


Załącznik nr 1 – Biznesplan tryb uproszczony

Załącznik nr 2 – Biznesplan tryb pełny

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej Biznesplanu

Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej Biznesplanu tryb uproszczony

Załącznik nr 5 – Karta oceny merytorycznej Biznesplanu tryb pełny

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie środków finansowych

Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 8 – Umowa o przyznanie środków finansowych

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

Załącznik nr 11 – Aneks do umowy – o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego

Załącznik nr 12 – Wzór druku do rozliczenia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o wzroście liczby miejsc pracy w związku z przyznanym wsparciem finansowym.

Załącznik nr 13 zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu jego finalnej treści.


Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 3/2020 – termin naboru do 22.06.2020 (nabór w trybie uproszczonym)

 

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 2/2020 – termin naboru do 03.07.2020 (nabór w trybie pełnym)


Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 1/2020 – termin naboru do 16.03.2020 (Nabór zakończony)

Wyniki naboru Biznes Planów nr 1/2020