Oferowane formy wsparcia

 • Dotacje i wsparcie pomostowe w początkowym okresie działania przedsiębiorstwa społecznego.
 • Kompleksowe i bezpłatne wsparcie merytoryczne, pomoc ze strony specjalistów, w tym usługi księgowe.
 • Stały dostęp do bazy technicznej, sprzętu biurowegoi pomieszczeń szkoleniowych – Inkubatory Ekonomii Społecznej
 • Pomoc w zakładaniu i rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo w punktach doradczych OWES: indywidualne, grupowe, e-mailowe.
 • Wsparcie w formie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju.
 • Wizyty studyjne dotyczące promowania dobrych praktyk w ekonomii społecznej.

Zapewniamy

 • POMOC w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.
 • SZANSĘ na rozwój, zdobycie cennych umiejętności, poznanie ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć
 • PRZESTRZEŃ do spotkań i wymiany doświadczeń
 • DOTACJE na utworzenie miejsc pracyw przedsiębiorstwach społecznych