Oferowane formy wsparcia

Doradztwo ogólne

Pomoc w zakładaniu i rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej między innymi:

 • formalności związane z zakładaniem , rejestracją i prowadzeniem PES i PS
 • konsultacje wniosków o dofinansowania
 • udzielanie informacji nt. pozyskiwania środków na działalność podmiotów

Doradztwo biznesowe

 • doradztwo dla PES w zakresie ekonomizacji (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności , podjęcie działalności gospodarczej )
 • doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie rozwoju, w tym pozyskania środków na nowe miejsca pracy
 • pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu koncepcji biznesowych (w tym wsparcie dot. opracowanie biznes planów)
 • wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania
 • kompleksowa usługa wsparcia doradczego dla grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegająca w szczególności na: pomocy w diagnozie potrzeb klienta

Usługi specjalistyczne:

 • księgowo -podatkowe
 • prawne
 • marketingowe
 • coachingowe
 • psychologiczne
 • mediacja rodzinna
 • terapeuta uzależnień.

W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt mailowy na adres: b.syzdul@koowes.pl, tel. 41 341 74 96.

Inkubatory ekonomii społecznej:

Miejsca, gdzie podmioty ekonomii społecznej a także grupy inicjatywne zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej mogą bezpłatnie skorzystać z :

 • Sprzętu komputerowego
 • Telefonu,
 • Dostępu do internetu,
 • Sali szkoleniowej i konferencyjnej

 

Adresy inkubatorów ekonomii społecznej prowadzonych przez KOOWES

Centrum Organizacji Pozarządowych

Ul. Wojska Polskiego 52

25 – 389 Kielce

Tel. 41 347 45 20

e-mail: kontakt@ngo.kielce.pl