Refleksje o ekonomii społecznej w gminie Bliżyn!

Miniatura na www

18 sierpnia br. w Zameczku (Gminnym Ośrodku Kultury) w Bliżynie odbyło się spotkanie pn. „KALEJDOSKOP EKONOMII SPOŁECZNIEJ”,  zorganizowane przez KOOWES we współpracy z Panem Mariuszem Walachnią  – Wójtem Gminy Bliżyn. Celem spotkania było wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej oraz przybliżenie możliwości rozwoju jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi i Gminą Bliżyn.

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 6/2021

Startujemy z kolejnym naborem Biznes Planów!

Nabór o numerze 6/2021 będzie prowadzony od 4 do 15 października. Jest to nabór wyłącznie dla Grup inicjatywnych, czyli osób lub podmiotów, które są zainteresowane rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Nabór będzie prowadzony w trybie uproszczonym, czyli prosimy o złożenie uproszczonego Biznes Planu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo osoby, które złożą Biznes Plan będą zaproszone na spotkanie z komisją, na którym będą prezentować swój pomysł biznesowy. Ostateczna ocena pomysłu będzie stanowić sumę punków z oceny Biznes Planu oraz prezentacji przed komisją. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze.

Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz zaplanowaniu swojego pomysłu biznesowego. Ich dane można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 – tryb uproszczony, nabór dla Grup inicjatywnych

Podsumowanie projektu „Wakacje off-line”

38

15 sierpnia 2021 r. był dniem doskonałej integracji wielu ostrowieckich organizacji. A to wszystko za sprawą wspólnego projektu „Wakacje off-line”, w ramach którego w minioną niedzielę odbył się Ostrowiecki Dzień Sportu, którego bezpośrednim organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

Wydarzenie zgromadziło na Ośrodku Wypoczynkowym „Gutwin” wielu miłośników sportu i dobrej zabawy. Moc kolorów, różne dyscypliny sportu, miejsca rozrywki i uśmiechy dzieci – to wszystko sprawiło, że jesteśmy przekonani co do jednego: warto działać wspólnie!

Zapraszamy!

owes
Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym
EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM – ZA CZY PRZECIW?, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w godzinach 17.00-19.30.
Wcześniej od 14.30 – dla osób dysponujących czasem warsztat „Wprowadzenie do ekonomii społecznej”.

Kolejne warsztaty dla CUSu

4
Przez najbliższe dwa dni ostatnia grupa pracowników ze starachowickiego Centrum Usług Społecznych, bierze udział w warsztatach animacyjnych prowadzonych przez naszych mentorów – Elżbietę Tomczak, Jacka Gralczyka i Krzysztofa Polewskiego.
Wielkimi krokami idzie czas, by podsumować wypracowane pomysły i rekomendacje 😊

Szkolenie z ekonomizacji organizacji pozarządowych

10

Stowarzyszenie Krzemienny Krąg w ramach KOOWESu zainicjowałi szkolenie z Ekonomizacji Organizacji Pozarządowych w obszarze prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prowadzący to Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski z Fundacji trzeci.org i Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Podziękowania dla Agencji Rozwoju Lokalnego za współpracę i użyczenie sali szkoleniowej.

Materiał z telewizji Lokalna.Tv

Akredytacja OWES

Informujemy, że otrzymaliśmy właśnie akredytację na dalsze prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nowa akredytacja została przyznana na okres 2 lat, czyli do czerwca 2023 roku.

Skan akredytacji Kielecko - Ostrowieckiego OWES na lata 2021-2023

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 5/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 5/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddane 2 biznesplanów, poprawne pod względem formalnym, i które nie zostały wycofane z oceny merytorycznej przez ich autorów. Obydwa oceniane biznesplany są pozytywnie pod względem merytorycznym i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 5/2020

Pomysły na wakacyjny wolontariat

1
Planowanie wolontariatu wiąże się dla nas nierozerwalnie z inicjatywami samych wolontariuszy 🥰
Ich pomysły na rozwój wolontariatu długoterminowego przerosły nasze oczekiwania 😁
A to wszystko podczas dzisiejszych warsztatów z programu Korpus Solidarności. To jeszcze nie koniec, bo jutro czeka na nas kolejna grupa młodych pomysłodawców 🥳
Dziękujemy Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Św. za użyczenie sali.