Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Ośrodek pracuje w trybie zdalnym

ważne

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo wszystkich, podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tryb pracy zdalnej od 16.03.2020 r. do odwołania.

Oznacza to, że:
– doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną lub mailową,
– odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia.

Kontakt za pośrednictwem poczty i numerów kontaktowych podanych w zakładce kontakt.

 

Zmiana zasad składania biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego

Przypominamy, że do poniedziałku 16 marca do godziny 16:00 prowadzony jest nabór biznesplanów w ramach pierwszego z naborów dotacyjnych. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowaliśmy o zmianie zasad składania biznesplanów.

Dokumenty te można składać w następujący sposób:
1) Osobiście w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, ul. Warszawska 27/1. Dokumenty muszą być złożone najpóźniej w poniedziałek do godziny 16:00.
2) Pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres podany w pkt 1. W tym przypadku będziemy traktować biznesplan jako złożony w terminie, jeśli zostanie nadany dnia 16 marca (może wpłynąć do nas już po tej dacie).
3) Pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji proszę przesłać skan podpisanego biznesplanu wraz z załącznikami na adres sir@kooowes.pl. Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie pdf lub jpg. Biznesplan zostanie oceniony jako złożony w terminie, jeśli wpłynie w wersji elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 16:00.

W ten sposób chcemy ułatwić Państwu składanie dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, zachęcamy, aby po ich wysłaniu skontaktować się z nami telefonicznie (pod numerem 41 361 04 92) i potwierdzić, czy dokumenty dotarły i czy pliki otwierają się poprawnie.

W przypadku dokumentów składanych osobiście lub pocztą, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy. W przypadku dokumentów składanych pocztą elektroniczną, zachęcamy do zachowania oryginału biznesplanu (ale nie trzeba go do nas przesyłać).

Zaproszenie na konferencję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego na konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”, która odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala konferencyjna „Okrąglak”). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.swietokrzyskie.pro/organizacje-pozarzadowe-partnerem-samorzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/?fbclid=IwAR2gqQlOhfAYtZ2_DdpR5paCDMUgfaQoPY6K4yaXegMmVBWySU8eJkrMiBI

Informacja o terminach prezentacji pomysłów biznesowych

Informujemy, że w dniach 20 lutego (czwartek) oraz 26 lutego (środa) 2020r. w siedzibie Fundacji PEStka, Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro odbędą się prezentacje pomysłów biznesowych, będące nieobligatoryjną częścią naboru pełnego biznesplanów ogłoszonym 10 stycznia 2020r.

Na spotkania zapraszamy podmioty i grupy inicjatywne, które są zainteresowane zaprezentowaniem swoich pomysłów biznesowych przed złożeniem biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru. Spotkanie będzie polegać na przeprowadzeniu krótkiej, trwającej nie więcej niż 20 minut prezentacji pomysłu biznesowego. Prezentacja biznesowa może być prowadzona w dowolnej formie, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych zapewnianych przez Organizatora. Po zakończeniu prezentacji, doradcy biznesowi OWES będą mogli zadawać pytania i dyskutować z osobami prowadzącymi prezentację na temat przedstawionego pomysłu biznesowego.

Pierwszy nabór dotacyjny uruchomiony

Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wasze biznesplany w okresie od 2 do 16 marca (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020. W ramach naboru, planowane jest sfinansowanie utworzenia około 40 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, jak i istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wzór biznesplanu obowiązujący w ramach naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Konferencja

1

W dniu 12.12.2019r. w Ostrowieckim Browarze Kultury została zorganizowana konferencja pn. „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – partner samorządów na rzecz współpracy w obszarze aktywnej polityki społecznej i rynku pracy”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Ostrowiec Św.
Adresatami były jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania stojące przed KOOWESem na nadchodzące lata kolejnej edycji projektu. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wyzwań stojących przed ekonomią społeczną. Był to również dobry moment na zaprezentowanie dotychczasowych dobrych praktyk w ramach działalności KOOWES. W panelu wykładowym natomiast poruszone zostały zagadnienia dotyczące terytorium społecznie odpowiedzialnego oraz rola i wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych.

 

Prelegenci:

  • Kamil Bobek – zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny pracy i Polityki Społecznej
  • Anna Górak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. świętokrzyskiego przy Urzędzie Marszałkowskim
  • Rafał Krenz – Uniwersytet Warszawski
  • Dariusz Kurcman – koordynator projektu KOOWES
  • Anna Mikołajczyk – prezes fundacji „PESTka”
  • Krzysztof Polewski – mentor Centrum Aktywności Lokalnej
  • Jarosław Kuba – Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”

 

 

Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!

2

Miło nam poinformować, iż podczas ostatniej Gali Lider Ekonomii Społecznej aż 3 laureatów współpracujących z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej 4 nominowanych, zostało zwycięzcami!

Wyrazy uznania dla Szkoły Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zwyciężyła w kategorii Biznes Prospołeczny. Wyróżnienia trafiły do Banku Spółdzielczego w Sędziszowie oraz firmy FORMASTER S.A.

Z kolei w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej zaszczytnym tytułem Lidera Ekonomii Społecznej oraz statuetką uhonorowana została Fundacja „Anielskie Skrzydła” z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyróżnienia otrzymały Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” i Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki”.

Kapituła postanowiła po raz pierwszy przyznać również Nagrodę Specjalną za specjalny wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Uhonorowana została nią Gmina Starachowice, która od początku współpracuje z KOOWES, tworząc min. Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali gospodarze uroczystości – wicemarszałek Renata Janik oraz Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięli także udział m.in. senator Krzysztof Słoń oraz poseł Czesław Siekierski.

Galę uświetnili znakomitymi występami wokalnymi m.in. stypendysta „Fundacji Nasze Zdrowie”, aktor Teatru Daję Słowo Wojciech Makowski i działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zespół Grześki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.