Ostatni nabór Biznes Planów uruchomiony

Uruchamiamy kolejny nabór Biznes Planów! Być może ostatnia szansa na wsparcie dotacyjne w ramach projektu.

Uruchamiamy nabór dotacyjny o numerze 7/2022. Jest to na pewno ostatni duży nabór dotacyjny, i być może ostatnia szansa na dofinansowanie do utworzenia miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach naszego OWES.

Biznes Plany przyjmowane będą w okresie od 25 marca do 8 kwietnia 2022. W ramach naboru u dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, jak i istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Ten nabór jest nieco inny niż pozostałe. Po pierwsze, zaplanowaliśmy aż 5 kryteriów premiujących, które łącznie pozwolą się wam ubiegać o 45 dodatkowych punktów. Równocześnie możliwe do uzyskania jest nie więcej niż 30 punktów premiujących. W ten sposób, wyrównamy szanse grup inicjatywnych i istniejących podmiotów w ubieganiu się o dodatkowe punkty premiujące. Po drugie, ponieważ to jest ostatni nabór w ramach projektu, zaplanowaliśmy środki na sfinansowanie co najmniej 40 miejsc pracy. I bardzo możliwe, że liczba ta zostanie jeszcze zwiększona.

Nabór będzie prowadzony w trybie pełnym, czyli prosimy o złożenie pełnego Biznes Planu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz zaplanowaniu swojego pomysłu biznesowego. Ich dane można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 7/2022 – termin naboru do 8 kwietnia 2022

Ekonomizacja PES oparta o rozwój marki miejsca

1

Podczas dwóch dni warsztatów specjalistycznych w ramach Kielecko Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bałtowie (28-29 stycznia 2022 r.) kilkadziesiąt aktywnych osób pracowało nad budowaniem marki lokalnej, jako mechanizmu ekonomizacji różnych sektorów, w której główne skrzypce gra region i dumni z niego mieszkańcy. Były wśród nich grupy inicjatywne, przedsiębiorcy, na co dzień goszczący turystów w parku, hotelach czy pensjonatach, oferujący strawę, opowieść, wyprawę czy muzykę, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, rolnicy, przewodnicy turystyczni.

Ważne – zgłoszenia do CRBR!

UWAGA!!!!!!  WAŻNA DATA – 31 stycznia 2022r.

31 października 2021r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS, obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłoszenia dokonujemy poprzez stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/ w terminie do 31. 01. 2022r.. Przy czym pamiętać należy o aktualizowaniu wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.
7 dniowy termin dotyczy noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do rejestru.

W celu poprawnego zgłoszenia do CRBR, przydatne mogą być także informacje dostępne na stronach:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

https://publicystyka.ngo.pl/rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-podpisywanie-zgloszenia-przez-ngo

Uwaga: przed przystąpieniem do zgłoszenia w CRBR zaleca się bardzo szczegółowe przeanalizowanie kompetencji i uprawnień poszczególnych organów zgłaszanej organizacji.

Powodzenia!

Nowy rok – nowe działania

5
19 stycznia w siedzibie Krzemiennego Kręgu odbyło się spotkanie doradcze z osobami chcącymi założyć organizacje pozarządowe w ramach projektu KOOWES 😊
Nowy Rok – nowe możliwości dla podmiotów i tych już istniejących poprzez doradztwo ze strony specjalistów tj. doradztwo prawne, księgowe, finansowe, marketingowe, psychologiczne i coachingowe.
To również wsparcie animacyjne, dzięki któremu możemy pobudzać do działania lokalna społeczność, przedstawiając im nowe możliwości i ścieżki rozwoju.
Zapraszamy do współpracy 🤗

Wyniki oceny Biznes Planów – nabór nr 6

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 6/2021.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 5 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. Ponieważ nabór prowadzony był w trybie uproszczonym, ocena składała się z oceny Biznes Planu oraz oceny prezentacji pomysłu biznesowego przed komisją. Z 5 ocenianych Biznes Planów, 4 zostały ocenione pozytywnie, z czego 3 najwyżej ocenione – rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa Biznes Planów – nabór 6/2021

Wolontariat w ostrowieckich szkołach

KorpusSolidarnosci_logoPL_CMYK

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” razem z Centrum Wolontariatu od kilku miesięcy realizuje projekt „Korpus Solidarności – Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”, który pozwala na kompleksowy rozwój wolontariatu długoterminowego. Udało nam się wypracować kontakty z wieloma organizacjami pozarządowymi, które chętnie włączyły się w nasze działania.

Odwołana wizyta studyjna!

unnamed
‼️INFORMACJA ‼️
Z przyczyn nasilającej się liczby zachorowań na Covid-19 z przykrością informujemy, że wizyta studyjna w dniach 24-26.11.2021 r. została odwołana.

Zaproszenie na wizytę studyjną KOOWES

Wizyta-Studyjna-450x300

Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (dotyczy powiatów: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, kielecki i miasto Kielce).

Wyjazd w dniach 24-26 listopada 2021 r. do Jarosławia (woj. podkarpackie). Udział całkowicie finansowany w ramach projektu.

Do udziału w wizycie zapraszamy:

  • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem (dot. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółek non-profit);
  • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej (tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy/Miejskie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego).

Szczegóły w załączonym poniżej programie:

program Jarosław 2

Formularz zgłoszeniowy Jarosław 2

Kolejny projekt Krzemiennego Kręgu!

CE-RESPONSIBLE_RGB
Innowacje społeczne to temat wciąż dla nas żywy i ważny. To nowe możliwości działań społecznych, mających na celu polepszenie jakości życia osób i społeczności lokalnych 👫
Miło nam poinformować, że jako Krzemienny Krąg wygraliśmy konkurs na jeden z najlepszych projektów na innowacje społeczne w zakresie budowania Centrum Społecznościowego przy wsparciu dojrzałych i działających z sukcesem firm komercyjnych 🤩
Dziękujemy Organizatorom konkursu, tj. Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu za nowe szanse i możliwości rozwoju 🤗
Działania realizowane w ramach projektu pn. „Sustainable model to support social entrepreneurship” współfinansowanego z programu Interreg Central Europe.