Inicjowanie wolontariatu w Starachowicach

1
Za nami dwudniowe warsztaty animacyjne KOOWES, które poprowadził Jacek Graczyk.
Grupa inicjatywna ze Starachowic podjęła się ważnego zadania – rozwinąć w swoim mieście wolontariat🤝
O doświadczeniach w prowadzeniu Centrum Wolontariatu opowiedzieli z ramienia Krzemiennego Kręgu Jarosław Kuba i Magdalena Wójtowicz.

Korpus Solidarności – szkolne kluby wolontariusza

1
Grono pedagogiczne odgrywa dużą rolę w kształtowaniu młodego pokolenia wolontariuszy. Projekt Korpus Solidarności jest doskonała okazją, by poznać potrzeby Szkolnych Kół Wolontariatu i wspólnie pochylić się nad ich przyszłością. Dlatego Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, które jest liderem Centrum Wolontariatu w Ostrowcu św. zorganizowało 7 października 2021r. kolejne spotkanie dla dyrekcji i nauczycieli szkół średnich.

Forum ostrowieckich NGO

p1
W dniu 6 października przedstawiciele „Krzemiennego Kręgu” wzięli udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego z organizacjami pozarządowymi.
Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” złożył na ręce prezydenta wniosek o możliwość zabezpieczenia pewnych środków finansowych w przyszłym budżecie miasta na tzw. mikrogranty dla lokalnych NGO. Jednocześnie zapewnił, że jako stowarzyszenie zabezpieczy połowę przewidzianej kwoty w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, co ma ne celu rozwój i zwiększenie możliwości działania NGO w naszym regionie.

Zaproszenie na wizytę studyjną

wizyta

Wizyty studyjne w ramach funkcjonowania KOOWES są doskonałą okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w innych instytucjach/ organizacjach pozarządowych na terenie naszego kraju.

Tym razem Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli NGO oraz JST do wyjazdu w miejsca specjalizujące się w pomocy i opiece społecznej.

Wyjazd odbędzie się do Olsztyna/ Elbląga/ Gdańska w dniach 20-22.10.2021 r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie  zostanie obciążona kosztami.

 Formularz zgłoszeniowy (najpóźniej do 11 października br.) prosimy przesłać elektronicznie na adres: specjalista.pes@op.pl

O wynikach rekrutacji poinformujemy zainteresowanych do  15 października 2021 r. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy Olsztyn

Program Olsztyn

I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

1

Centra usług społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM – ZA CZY PRZECIW?

Miniatura na www

Na trudne pytania dotyczące ekonomii społecznej oraz jej roli w życiu społeczności lokalnej, polityce społecznej i gospodarce jednostek samorządu terytorialnego odpowiadali przedstawiciele samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej z powiatu skarżyskiego i starachowickiego podczas spotkania, które odbyło się 19 sierpnia br. w Mostkach – miejscowości, która symbolicznie i terytorialnie łączy oba powiaty.

Refleksje o ekonomii społecznej w gminie Bliżyn!

Miniatura na www

18 sierpnia br. w Zameczku (Gminnym Ośrodku Kultury) w Bliżynie odbyło się spotkanie pn. „KALEJDOSKOP EKONOMII SPOŁECZNIEJ”,  zorganizowane przez KOOWES we współpracy z Panem Mariuszem Walachnią  – Wójtem Gminy Bliżyn. Celem spotkania było wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej oraz przybliżenie możliwości rozwoju jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi i Gminą Bliżyn.

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 6/2021

Startujemy z kolejnym naborem Biznes Planów!

Nabór o numerze 6/2021 będzie prowadzony od 4 do 15 października. Jest to nabór wyłącznie dla Grup inicjatywnych, czyli osób lub podmiotów, które są zainteresowane rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Nabór będzie prowadzony w trybie uproszczonym, czyli prosimy o złożenie uproszczonego Biznes Planu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo osoby, które złożą Biznes Plan będą zaproszone na spotkanie z komisją, na którym będą prezentować swój pomysł biznesowy. Ostateczna ocena pomysłu będzie stanowić sumę punków z oceny Biznes Planu oraz prezentacji przed komisją. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze.

Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz zaplanowaniu swojego pomysłu biznesowego. Ich dane można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 – tryb uproszczony, nabór dla Grup inicjatywnych

Podsumowanie projektu „Wakacje off-line”

38

15 sierpnia 2021 r. był dniem doskonałej integracji wielu ostrowieckich organizacji. A to wszystko za sprawą wspólnego projektu „Wakacje off-line”, w ramach którego w minioną niedzielę odbył się Ostrowiecki Dzień Sportu, którego bezpośrednim organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

Wydarzenie zgromadziło na Ośrodku Wypoczynkowym „Gutwin” wielu miłośników sportu i dobrej zabawy. Moc kolorów, różne dyscypliny sportu, miejsca rozrywki i uśmiechy dzieci – to wszystko sprawiło, że jesteśmy przekonani co do jednego: warto działać wspólnie!