Informacja o godzinach pracy biura

W związku z ogłoszeniem o naborze Biznes Planów nr 3/2020 informujemy, że w okresie od 8 do 22 czerwca (czyli w dniach, w których możliwe jest składanie Biznes Planów) biuro Stowarzyszenia Integracja i Rozwój czynne będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. W dniu 22 czerwca (ostatni dzień składania Biznes Planów) biuro czynne będzie do godziny 16:00.

Równocześnie przypominamy, że Biznes Plany można składać nie tylko osobiście, ale również drogą pocztową (decyduje data wpływu) oraz w formie elektronicznej, jako skan podpisanych dokumentów, przesłanych na adres: sir@koowes.pl.

Nowy numer biuletynu „ESencja” poleca się do czytania

nowy

A w nim:

* podsumowanie 3-letniej edycji Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

* ostrowiecka Szkoła Zarządzania Liderem Ekonomii Społecznej 2019;

* integracja społeczna i zawodowa;

* Fundacja „Przystań w Naturze” i działalność przedszkola leśnego „Dziupla”;

* katalog dobrych praktyk w kujawsko-pomorskim;

* o procesie animacji w projekcie „Aktywna integracja =lepsza przyszłość”.

Zachęcamy do czytania: Biuletyn 5

 

Dodatkowe wyjaśnienie związane ze wsparciem dotacyjnym

Informujemy, że zgodnie z interpretacją uzyskaną z Instytucji Zarządzającej, na miejscu pracy utworzonym w wyniku wsparcia dotacyjnego wypłaconego z Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej nie może być zatrudniona osoba, która była już w przeszłości zatrudniona w Przedsiębiorstwie Społecznym na miejscu pracy finansowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie oświadczeniem osoby zaplanowanej do zatrudnienia. Informujemy równocześnie, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, dotacja wypłacona Przedsiębiorstwu Społecznego na zatrudnienie tej osoby będzie podlegać zwrotowi. W interesie Przedsiębiorstwa Społecznego jest więc weryfikacja, czy osoby, które planuje zatrudnić spełniają opisany powyżej warunek.

Wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 1/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddanych 11 biznesplanów, poprawnych pod względem formalnym. 8 biznesplanów zostało ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, i zostały one skierowane do dofinansowania, na podstawie podrozdziału 3.3.4 ust 12 Regulaminu. Wszystkie pozytywnie ocenione biznesplany nie wykorzystują całości alokacji finansowej zaplanowanej w ramach tego naboru.

3 biznesplany ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a przez to nie zostały skierowane do dofinansowania. Autorom biznesplanów przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę biznesplanu, zgodnie z procedurą odwoławczą, opisaną w podrozdziale 3.3.5 Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 1/2020

Bezpłatne doradztwo z zakresu tarczy antykryzysowej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit) w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania podmiotu w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków. Ze względu na wytyczne rządu dot. unikania kontaktów osobistych doradztwo zostanie przeprowadzone zdalnie (sposób zostanie dopasowany do możliwości technicznych PES).

Ośrodek pracuje w trybie zdalnym

ważne

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo wszystkich, podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tryb pracy zdalnej od 16.03.2020 r. do odwołania.

Oznacza to, że:
– doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną lub mailową,
– odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia.

Kontakt za pośrednictwem poczty i numerów kontaktowych podanych w zakładce kontakt.

 

Zmiana zasad składania biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru dotacyjnego

Przypominamy, że do poniedziałku 16 marca do godziny 16:00 prowadzony jest nabór biznesplanów w ramach pierwszego z naborów dotacyjnych. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowaliśmy o zmianie zasad składania biznesplanów.

Dokumenty te można składać w następujący sposób:
1) Osobiście w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, ul. Warszawska 27/1. Dokumenty muszą być złożone najpóźniej w poniedziałek do godziny 16:00.
2) Pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres podany w pkt 1. W tym przypadku będziemy traktować biznesplan jako złożony w terminie, jeśli zostanie nadany dnia 16 marca (może wpłynąć do nas już po tej dacie).
3) Pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji proszę przesłać skan podpisanego biznesplanu wraz z załącznikami na adres sir@kooowes.pl. Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie pdf lub jpg. Biznesplan zostanie oceniony jako złożony w terminie, jeśli wpłynie w wersji elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 16:00.

W ten sposób chcemy ułatwić Państwu składanie dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, zachęcamy, aby po ich wysłaniu skontaktować się z nami telefonicznie (pod numerem 41 361 04 92) i potwierdzić, czy dokumenty dotarły i czy pliki otwierają się poprawnie.

W przypadku dokumentów składanych osobiście lub pocztą, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy. W przypadku dokumentów składanych pocztą elektroniczną, zachęcamy do zachowania oryginału biznesplanu (ale nie trzeba go do nas przesyłać).