Zapraszamy!

owes
Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym
EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM – ZA CZY PRZECIW?, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w godzinach 17.00-19.30.
Wcześniej od 14.30 – dla osób dysponujących czasem warsztat „Wprowadzenie do ekonomii społecznej”.

Kolejne warsztaty dla CUSu

4
Przez najbliższe dwa dni ostatnia grupa pracowników ze starachowickiego Centrum Usług Społecznych, bierze udział w warsztatach animacyjnych prowadzonych przez naszych mentorów – Elżbietę Tomczak, Jacka Gralczyka i Krzysztofa Polewskiego.
Wielkimi krokami idzie czas, by podsumować wypracowane pomysły i rekomendacje 😊

Szkolenie z ekonomizacji organizacji pozarządowych

10

Stowarzyszenie Krzemienny Krąg w ramach KOOWESu zainicjowałi szkolenie z Ekonomizacji Organizacji Pozarządowych w obszarze prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prowadzący to Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski z Fundacji trzeci.org i Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Podziękowania dla Agencji Rozwoju Lokalnego za współpracę i użyczenie sali szkoleniowej.

Materiał z telewizji Lokalna.Tv

Akredytacja OWES

Informujemy, że otrzymaliśmy właśnie akredytację na dalsze prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nowa akredytacja została przyznana na okres 2 lat, czyli do czerwca 2023 roku.

Skan akredytacji Kielecko - Ostrowieckiego OWES na lata 2021-2023

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 5/2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów, złożonych w ramach naboru 5/2020.

Ocenie merytorycznej zostało poddane 2 biznesplanów, poprawne pod względem formalnym, i które nie zostały wycofane z oceny merytorycznej przez ich autorów. Obydwa oceniane biznesplany są pozytywnie pod względem merytorycznym i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat wyników ocen wraz z uzasadnieniami oraz instrukcją odnośnie dalszego postępowania, zostaną zamieszczone w piśmie, jakie każdy autor biznesplanu otrzyma pocztą elektroniczną, na adres podany w biznesplanie.

Lista rankingowa biznesplanów – nabór 5/2020

Pomysły na wakacyjny wolontariat

1
Planowanie wolontariatu wiąże się dla nas nierozerwalnie z inicjatywami samych wolontariuszy 🥰
Ich pomysły na rozwój wolontariatu długoterminowego przerosły nasze oczekiwania 😁
A to wszystko podczas dzisiejszych warsztatów z programu Korpus Solidarności. To jeszcze nie koniec, bo jutro czeka na nas kolejna grupa młodych pomysłodawców 🥳
Dziękujemy Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Św. za użyczenie sali.

Warsztaty animacyjne dla CUSu

5
Za nami dwudniowe warsztaty animacyjne dla Centrum Usług Społecznych ze Starachowic realizowanych w ramach KOOWESu.
Miło było gościć tak wesołą i zaangażowaną grupę w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
Moderator spotkania Krzysztof Polewski podjął się nie lada zadania – budowanie zespołu, który będzie odpowiadać za usługi społeczne w powiecie starachowickim.
Drugi dzień animacji grupa ze starachowickiego CUSu spędziła w ostrowieckim MOPSie.
Dziękujemy dyrektor Magdalenie Salwerowicz za miłe przyjęcie i merytoryczną dyskusję nad możliwościami w opiece społecznej.
Podziękowania dla Doroty Struskiej i Katarzyny Kozińskiej za przedstawienia pracy na rzecz Organizowania Społeczności Lokalnej.

Dofinansowanie z FIO

ręce
Miło nam poinformować, iż wniosek o pięknej nazwie „Korzenie i skrzydła”, złożony przez Krzemienny Krąg, zostanie dofinansowany kwotą 60 220,00 zł 🥳
Projekt zostanie zrealizowany w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert.
Dziękujemy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za docenienie naszych starań na rzecz inicjatyw lokalnych i proekologicznych 😁
Działania projektowe zakładają również połączenie wolontariatu młodzieżowego i senioralnego, jako przeciwdziałanie współczesnym problemom społecznym.