Ekonomia społeczna łączy ludzi

KOOWES uczestniczył w ostatnich dniach w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.Wydarzenie zgromadziło ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami oraz sprawiło, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna.

Wstępna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe informacje na temat liczby uzyskanych punktów, jak również możliwości skorzystania z procedury odwoławczej, zostaną zawarte w pismach, wysłanych do każdej z grup inicjatywnych.

Lista rankingowa

Informacja o terminie oceny formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej oceny jednego z formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru na utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie zostanie opublikowana w poniedziałek. Za opóźnienie przepraszamy.

Konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny wynika z zapisu podrozdziału 3.2.1 ust 15 regulaminu. Różnica w ocenach merytorycznych tego formularza wynosi bowiem powyżej 30 punktów, co sprawia, że formularz musi być poddany dodatkowej ocenie, prowadzonej przez kolejnego eksperta. Dopiero po zakończeniu tej oceny, możliwa będzie publikacja listy rankingowej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Animacja w OWES

Już po raz trzeci Bałtów zrzeszył przedstawicieli OWESów z całej Polski. Tym razem animatorzy oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania mieli okazję na wymianę doświadczeń. Podjęto rozmowy w kontekście włączenia do współpracy na rzecz ekonomii społecznej społeczności lokalnych, JST oraz biznesu.

Uczestnikami byli ludzie pełni bogatych doświadczeń oraz wykorzystujący na co dzień innowacyjne formy aktywizacji. Dlatego organizatorzy przygotowali specjalne atrakcje. Wszyscy zainteresowani mieli bowiem okazję do osobistego doświadczenia na czym polega metoda Questingu.

Zainteresowanych odkrywaniem walorów ekonomii społecznej zapraszamy na kolejne spotkanie 6-7 grudnia 2017.

 

Zapraszamy na I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej i ich przedstawicieli, oraz wszystkie inne osoby, zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i solidarnej, do udziału w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66.

Organizatorem tego wydarzenia jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Poznaniu i Krakowie oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Organizatorzy mają nadzieję, że jest to pierwsza edycja cyklicznego, corocznego wydarzenia, które będzie gromadzić będzie ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji przyjmowanych rozwiązań, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami. Wydarzenie to ma sprawić, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 listopada, poprzez następujący formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhIi3k63VtOS8XwIZMaFnqFSV9UHRBMFMS9cZDb0BZKLxzg/viewform

Szczegółowy program Forum

Podróże kształcą!

W dniach 18-20.10.2017 miała miejsce kolejna wizyta studyjna KOOWES. Uczestnicy- przedstawiciele spółdzielni socjalnych, mieli okazję zobaczyć i poznać funkcjonowanie małopolskiej Spółdzielni Socjalnej „Opoka”, która od lat dział jako doskonały przykład wykorzystania potencjału ekonomii społecznej.
Odwiedziliśmy również Stowarzyszenie „Schronisko dla Bezdomnych”, Centrum Integracji Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Natomiast Spółdzielnia Socjalna „Równość” zadbała o nasze wyżywienie.
W ramach dodatkowych atrakcji podziwialiśmy Pustynię Błędowską oraz urokliwy Kraków.

Zdjęcie użytkownika Kielecko - Ostrowiecki OWES.
Zdjęcie użytkownika Kielecko - Ostrowiecki OWES.
Zdjęcie użytkownika Kielecko - Ostrowiecki OWES.
Zdjęcie użytkownika Kielecko - Ostrowiecki OWES.
+3

Kadra kierownicza OWESów w Bałtowie

Ostatnie dwa dni były kolejną szansą na spotkanie i omówienie kluczowych kwestii dotyczących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce. Tym razem w „Bałtowskim Zapiecku” gościliśmy kadrę kierowniczą OWESów. Uczestnicy mogli zadać pytania i uzyskać konkretne odpowiedzi od przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju, co miejmy nadzieję znacznie usprawni współpracę.

IMG_1461 IMG_1470 IMG_1488 IMG_1499 IMG_1505