Informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu 28 września, zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonych naborów. W każdym z naborów złożonych zostało po 6 biznesplanów.

W przypadku naboru numer 3/S1/BP/2018 na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, 5 biznesplanów zostało ocenionych poprawnie pod względem formalnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 biznesplan został skierowany do uzupełnienia z przyczyn formalnych.

W przypadku naboru numer 2/S2/BP/2018 na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne, ocena formalna zostanie przeprowadzona na początku października.

O planowanym terminie publikacji list rankingowych, będziemy Państwa informować. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów będzie prowadzona co najmniej do 15 października.

Zaproszenie na 4 wizytę studyjną!

BAKS Business School-3

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2018r. w Jarosławiu.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe, ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 października 2018 r. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: specjalista.pes@op.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Wójtowicz pod nr tel. 692095797.
Program wizyty Jarosław

Formularz-zgłoszeniowy-Jarosław

Startują ostatnie nabory dotacyjne w KOOWES

Informujemy, że opublikowane zostały dwa nabory dotacyjne, które będą prowadzone w Kielecko – Ostrowieckim OWES. Są to ostatnie nabory dotacyjne, jakie będą prowadzone w ramach projektu.

W ramach naboru numer 3/S1/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Do składania biznesplanów w ramach tego naboru uprawnione są wyłącznie grupy inicjatywne, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie (lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych).

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W ramach tego naboru, nie będą przyjmowane biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem zupełnie nowego podmiotu – na dzień złożenia biznesplanu podmiot musi już figurować w KRS.

W ramach obu naborów, biznesplany przyjmowane będą w okresie od 17 do 28 września 2018 do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów biznesplanów, można znaleźć w ogłoszeniach o naborze oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„. Zachęcamy również do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać więcej informacji na temat prowadzonych naborów biznesplanów.

Aktualizacja regulaminu dotacyjnego

Informujemy, że od dnia 18.08.2018, w ramach projektu obowiązuje nowa wersja Regulaminu dotacyjnego. Ze względu na zakres wprowadzonych zmian, została ona oznaczona numerem 3.0. Jest to zdecydowanie najpoważniejsza aktualizacja regulaminu dotacyjnego, jaka została przeprowadzona od początku realizacji projektu. Z dokumentem tym, jak również z wykazem zmian wprowadzonych do Regulaminu, można zapoznać się poniżej, lub z wykorzystaniem zakładki „Dokumenty dotacyjne” – tam znajdziecie Państwo również komplet załączników do Regulaminu.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z akredytacją AKSES

Informujemy, że w dniu 29.06.2018, Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymał akredytację AKSES, przyznaną Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Akredytacja ta jest ważna dwa lata od dnia jej wydania. Skan decyzji w sprawie przyznanej akredytacji poniżej.

KOOWES – skan certyfikatu z akredytacją AKSES na lata 2018-2020

 

 

Lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych

Poniżej publikujemy listę rankingową z oceny formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru nr 3/S1/FR/2018. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach od 1 do 9 zostały ocenione pozytywnie, a ich autorzy będą zaproszeni do dalszego udziału w projekcie. Formularze umieszczone na liście rankingowej na pozycjach 10 oraz 11 zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a ich autorom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wyników oceny formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat uzyskanej oceny zostaną w dniu dzisiejszym rozesłane do Państwa w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną.

Lista rankingowa – nabór 3/S1/FR/2018

Zapraszamy na warsztaty animacyjne „Architektura drewniana a ekonomia społeczna”

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w warsztatach animacyjnych pt. „Architektura drewniana a ekonomia społeczna, Zagroda Chłopska – niedoceniany potencjał”.

Warsztaty odbędą się 25 czerwca 2018 w godzinach od 10:00 do 15:00 w Szkole Wrażliwości, Kapkazy 10, 25-010 Bodzentyn. Organizatorem warsztatów, poza KOOWES, są: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Szkoła Wrażliwości w Kapkazach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a samo spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby działające w organizacjach, zajmujących się kulturą oraz tradycją lokalną lub działające na terenach wiejskich. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, w ramach którego będziemy wspólnie zastanawiać się, jak można wykorzystać obiekty architektury drewnianej do rozwoju ekonomii społecznej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 693 690 333 do dnia 18 czerwca 2018. Warsztaty prowadzić będzie Krzysztof Polewski – Mentor Rozwoju Lokalnego.

  Zaproszenie na warszaty animacyjne

Program warsztatów animacyjnych

Zapraszamy na warsztaty z tematu kampanii społecznej

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie warsztatowe poświęcone tematowi planowania i tworzenia kampanii społecznych, czyli jednego z ważnych narzędzi wprowadzania powszechnej zmiany wiedzy, postaw, świadomości.

W programie warsztatów znajdą się następujące tematy:

  • Co to jest kampania społeczna?
  • Jak zaplanować kampanię społeczną?
  • Jak napisać brief reklamowy?
  • Jak korzystać z wiedzy świata reklamy?
  • Jak wykorzystać kampanię społeczną do budowania marki organizacji?
  • Jak korzystać z bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych?

Informacja o liczbie złożonych formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończonego naboru formularzy rekrutacyjnych od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, do biura organizatora wpłynęło 11 formularzy. Wszystkie formularze zostaną poddane ocenie formalnej, a w przypadku jej pozytywnego wyniku – ocenie merytorycznej.

Publikacja listy grupy inicjatywnych, zaproszonych do dalszego udziału w projekcie, zaplanowana jest na 15 czerwca 2018.