Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja Regulaminu przyznawania środków na stworzenie miejsca pracy. Nowa wersja, oznaczona numerem 1.3, obowiązujące od dnia 01.06.2017. Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu, są do pobrania z zakładki „Dotacje OWES/Dokumenty dotacyjne”. Aktualną wersję regulaminu, wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian, publikujemy poniżej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy (wersja 1.3)

Wykaz zmian w wersji 1.3 Regulaminu

Spotkanie informacyjne – pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

W piątek 9 czerwca 2017 o g. 10:00,  Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE SA, które jest operatorem powołanego ze środków unijnego programu PO WER funduszu. Preferencyjne pożyczki mają na celu dostarczenie środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Współpraca z ekonomią społeczną w tle

25 maja 2017 r. odbyło się IV spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją. Organizatorami wydarzenia byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Konferencja odbyła się w klimatycznej restauracji „Bałtowski Zapiecek” w Bałtowie.

Gości przywitali Pani Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ oraz Pan Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Pierwszy blok tematyczny podejmujący zagadnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Bałtowa w oparciu o idee ekonomii społecznej oraz partnerstwa trójsektorowego poprowadzili Pan Andrzej Jabłoński, Wójt Bałtowa i Piotr Lichota, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Delta”. Następnie Pan Jarosław Kuba opowiedział o początkach przedsiębiorczości społecznej w Polsce, na przykładzie Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. zo.o. Ostatnie wystąpienie należało do Pani Agnieszki Piwnik-Piecyk, Przewodniczącej Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego.

Prezentacje cieszyły się dużym uznaniem, bowiem historia wielu podmiotów ekonomii społecznej pokazuje, że współpraca międzysektorowa wszystkim się opłaca. W tej miłej atmosferze uczestnicy w ramach dobrych praktyk, pod opieką Pana Jarosława Kuby, udali się na zwiedzanie PS „Allozaur” i JuraParku. P1140383 P1140388 P1140374 P1140380 P1140362 P1140368 1 P1140357

Lista rankingowa biznesplanów po procedurze odwoławczej

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej do biura „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wpłynął jeden wniosek o powtórne rozpatrzenie biznesplanu. Odwołanie od oceny biznesplanu numer 3/1/S1/BP/2017 zostało rozpatrzone pozytywnie. W wyniku odwołania biznesplan ten uzyskał 99,5 punktu, co oznacza, że został umieszczony na drugim miejscu na liście rankingowej i tym samym został rekomendowany do dofinansowania.

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017, uwzględniającą wyniki oceny w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 4, zostały rekomendowane do dofinansowania. Pracownicy biura projektu skontaktują się z ich autorami w celu przekazania dalszych kroków.

Lista rankingowa biznesplanów w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017

Przedsiębiorczość społeczna w Cieszynie

Uczestnicy wcześniejszych warsztatów animacyjnych mieli okazję odwiedzić Cieszyn. To miejsce, gdzie ekonomia społeczna ma bogate doświadczenie. Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” od początku mieli świadomość, że znalezienie pracy osobom bezrobotnym i bezdomnym jest podstawowym warunkiem przywrócenia im godnego życia. Założyli więc Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która uruchomiła i prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Tutaj osoby zagrożone wykluczeniem znalazły zatrudnienie w stolarni, ślusarni, kuchni i pralni.

Wyjazd studyjny okazał się źródłem wielu pomysłów i mamy nadzieję, że beneficjenci naszego projektu skorzystają z tej wiedzy.

 

Zapraszamy do korzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
– wsparcie opiekuna Inkubatora,
– pomieszczenie do spotkań,
– powierzchnię biurową z komputerami, dostępem do Internetu, drukarką, skanerem, telefonem, zamykanymi szafkami na dokumenty,
– wyposażoną w ponad 300 pozycji biblioteczkę ES.
 
W fotogalerii obejrzą Państwo zdjęcia ze spotkania członków „Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób Zwłaszcza Niepełnosprawnych ELM II”, którzy w ramach spotkań w Inkubatorze planują swoje aktywności i serdecznie zachęcają osoby niepełnosprawne i nie tylko do zapisów na wycieczkę do Jury Częstochowskiej, która odbędzie się 20 maja br. pod nr telefonu 502273975.
 
Na zdjęciach także pracownicy „Stowarzyszenia PRO-REW”, którzy spotykają się w naszym Inkubatorze, omawiają bieżące sprawy i pracują w przyjaznej atmosferze.
 
Zapraszamy do Inkubatorów (Kielce, Targowa 18/928 oraz Bałtów 55)

Gmina Masłów na warsztatach animacyjnych

Trwają kolejne, dwudniowe warsztaty animacyjne. Bałtowski Inkubator Przedsiębiorczości gości u siebie uczestników z gminy Masłów. To osoby zainteresowane tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, którym leży na sercu rozwój lokalnej społeczności. Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, poprowadził prezentację dotyczącą rozwoju gminy Bałtów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co udowodniło wszystkim zgromadzonym, jak wielki potencjał kryje się w każdej społeczności.

Lista rankingowa biznesplanów

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach naboru nr 1/S1/BP/2017.

Informujemy, że biznesplany umieszczone na liście rankingowej w pozycjach od 1 do 3, zostały rekomendowane do dofinansowania. Autorom pozostałych biznesplanów, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w ramach procedury odwoławczej.

W dniu 05.05.2017, do wszystkich osób i podmiotów wchodzących w skład grup inicjatywnych składających biznesplany, zostało wysłane pismo (przesyłką poleconą) z wynikiem oceny biznesplanu, oraz kserokopiami kart oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu. Informacje te zostaną również przesłane do Państwa drogą elektroniczną w dniu 08.05.2017.

Lista rankingowa biznesplanów

Warsztaty animacyjne w Bałtowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Krzemienny Krąg” trwają kolejne warsztaty animacyjne, których celem jest aktywizacja lokalnej społeczności. Tym razem grupa z gminy Mirzec, pod okiem animatora Rafała Krenza, uczy się, jak korzystać z własnych zasobów i aktywnie wcielać w życie nowe pomysły.

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej i merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Dotyczy naboru numer: 1/S1/BP/2017

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do biura projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wpłynęło 8 biznesplanów, z których każdy przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Biznesplany poprawne pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. W związku z koniecznością zastosowania punktu 3 Podrozdziału 3.4.3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy”, przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej biznesplanów to 5.05.2017.

Informacja o wynikach oceny zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, a także  przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego biznesplan podlegał ocenie.