Punkty informacyjne OWES

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zaprasza do punktów informacyjno-konsultacyjnych w Kielcach, Skarżysku Kamiennej, Bałtowie, Końskich, Starachowicach, gdzie przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, animacji, a także pakietów prawnych, księgowych i marketingowych.

Punkty konsultacyjne

Adres

Godziny pracy

Kontakt

KOOWES
Fundacja Pestka

ul. Targowa 18, IX piętro
p.917-920
25-520 Kielce

Poniedziałek-piątek
w godz.8.00-16.00

tel. 41 341 74 96
pestka@koowes.pl

KOOWES
Stowarzyszenie
Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27/1,
25-518 Kielce

Poniedziałek- piątek
w godz. 8.00-16.00

tel.41 361 04  92
tel.41 386 66 27
sir@koowes.pl

Punkt konsultacyjny KOOWES
Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

poniedziałek- piątek
8.00 – 16.00

tel. 41 347 45 20
kontakt@ngo.kielce.pl

KOOWES
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”

Bałtów 55
27-423 Bałtów

poniedziałek- piątek
8.00 – 16.00

Agnieszka Budek
tel. 602-504-395
a.budek@koowes.pl

Punkt Konsultacyjny
w Smykowie
KOOWES-Fundacja PEStka

Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91

Działalność punktu zawieszona do odwołania ze względu na COVID 19

Joanna Sędziejewska
tel. 41 341 74 96
j.sedziejewska@koowes.pl

Punkt konsultacyjny
w Skarżysku-Kamiennej
KOOWES-Fundacja PEStka

Ul. Sikorskiego 20 lok.235
26-110 Skarżysko -Kamienna

Konsultacje po uprzednim kontakcie telefonicznym

Konrad Wikarjusz
tel.535 999 082
k.wikarjusz@koowes.pl

Grzegorz Łapaj
Tel. 669 294 929
g.lapaj@koowes.pl

OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, powstał w celu udzielenia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – dajemy przysłowiową wędkę, a nie samą rybę. Pokazujemy więc, JAK, Z KIM i CZYM. Bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni, słowem – zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogą liczyć na pomoc w złowieniu pomysłów na własne przedsiębiorstwa socjalne. Na każdym etapie budowania własnego społecznie odpowiedzialnego biznesu, OWES wspiera takie inicjatywy organizacyjnie, doradczo i szkoleniowo. Z usług doradczych OWES korzystać mogą także różne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, w tym instytucje publiczne.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w naszych punktach informacyjno-konsultacyjnych OWES z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Usługi świadczone przez OWES są poddawane ocenie jakościowej. W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczące ich jakości.(pobierz formularz skargi/pochwały)

Wszystkich serdecznie zapraszamy.