Punkty informacyjne OWES

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zaprasza do punktów informacyjno-konsultacyjnych w Kielcach, Skarżysku Kamiennej, Bałtowie, Końskich, Starachowicach, gdzie przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, animacji, a także pakietów prawnych, księgowych i marketingowych.

OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, powstał w celu udzielenia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – dajemy przysłowiową wędkę, a nie samą rybę. Pokazujemy więc, JAK, Z KIM i CZYM. Bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni, słowem – zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogą liczyć na pomoc w złowieniu pomysłów na własne przedsiębiorstwa socjalne. Na każdym etapie budowania własnego społecznie odpowiedzialnego biznesu, OWES wspiera takie inicjatywy organizacyjnie, doradczo i szkoleniowo. Z usług doradczych OWES korzystać mogą także różne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, w tym instytucje publiczne.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w naszych punktach informacyjno-konsultacyjnych OWES z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Usługi świadczone przez OWES są poddawane ocenie jakościowej. W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczące ich jakości.(pobierz formularz skargi/pochwały)

Wszystkich serdecznie zapraszamy.